Mineti – tā ir kategorija, kas veltīta vīriešu iecienītākajam seksa veidam. Šeit meitenes dedzīgi sniedz minetus, kamēr vīrieši viņu pūles bagātīgi atalgo, pildot viņu neremdināmās mutes ar gardu, lipīgu cienastu.